Çerez Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması

Çerez Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması

Çerez Politikası

Giriş

İçel İşitme Cihazları ve Uygulama Merkezi olarak, web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların deneyimini iyileştirmek ve web sitesinin daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezleri kullanmaktayız. Çerezler, web sitemizi ziyaret ettiğiniz cihazınıza yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar, web sitesinin sizinle etkileşimde bulunmasına ve web sitesinin işlevselliğini ve performansını iyileştirmesine olanak tanır.

 

Çerez Türleri

Web sitemizde kullanılan çerez türleri şunlardır:

 1. Zorunlu çerezler: Bu çerezler, web sitemizin temel işlevselliğini sağlamak için gereklidir. Örneğin, web sitemize giriş yapmanızı veya alışveriş sepeti oluşturmanızı sağlar.
 2. Analitik ve performans çerezleri: Bu çerezler, web sitemizin nasıl kullanıldığını anlamak ve performansını değerlendirmek için kullanılır. Bu sayede, web sitemizi daha iyi bir şekilde optimize etmek ve geliştirmek mümkün olur.
 3. Reklam ve hedefleme çerezleri: Bu çerezler, size ilginizi çekebilecek reklamları göstermek için kullanılır. Aynı zamanda, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek amacıyla da kullanılabilirler.

 

Çerezleri Nasıl Kontrol Edebilirsiniz?

Tarayıcı ayarlarınızı kullanarak çerezleri kontrol edebilirsiniz. Tarayıcı ayarlarınızı değiştirerek çerezleri engelleyebilir, silebilir veya yeni çerezlerin web tarayıcınıza yüklenmesini engelleyebilirsiniz. Ancak, bu durumda web sitemizin bazı özelliklerinin düzgün çalışmayabileceğini unutmayınız.

 

Çerez Politikası Değişiklikleri

Bu çerez politikası, zamanla değişebilir ve güncellenebilir. Bu nedenle, çerez politikamızı düzenli aralıklarla kontrol etmeniz önerilir.

 

İletişim Bilgileri

Çerez politikamızla ilgili herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bizimle iletişime geçiniz:

Adı: İçel İşitme Cihazları ve Uygulama Merkezi 

Adres: İnönü Mahallesi GMK Bulvarı No:407 Emel Sitesi A Blok Kat 2 D:4 Yenişehir/Mersin 

E-posta: icelisitme@gmail.com 

Telefon: (0324) 329 3133

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) Aydınlatma Metni

Sayın Ziyaretçi,

İçel İşitme Cihazları ve Uygulama Merkezi (“Şirket” veya “Biz”) olarak, müşteri memnuniyetini ve kişisel verilerin güvenliğini ön planda tutuyoruz. Bu nedenle, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuata uygun olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve korunması hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

 

Veri Sorumlusu:

İçel İşitme Cihazları ve Uygulama Merkezi olarak, kişisel verilerinizin işleme amacını ve yöntemini belirleyen veri sorumlusu konumundayız.

Adı: İçel İşitme Cihazları ve Uygulama Merkezi 

Adres: İnönü Mahallesi GMK Bulvarı No:407 Emel Sitesi A Blok Kat 2 D:4 Yenişehir/Mersin 

E-posta: icelisitme@gmail.com 

Telefon: (0324) 329 3133

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler:

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Müşteri taleplerini karşılamak ve hizmet sunmak: Şirketimiz, müşteri taleplerini karşılamak ve hizmet sunmak amacıyla, müşterilerimizin kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir:

  1. Müşterilerimizin kimlik bilgilerini teyit etmek,
  2. Müşterilerimizin iletişim bilgilerini almak ve iletişim kurmak,
  3. Müşterilerimizin taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
  4. Müşterilerimize ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
  5. Müşterilerimizin memnuniyetini ölçmek ve geliştirmek.

 

 • Talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sağlamak: Şirketimiz, talep ettiğiniz ürün ve hizmetleri sağlamak amacıyla, müşterilerimizin kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir:
 1. Müşterilerimizin ürün ve hizmet siparişlerini almak ve teslim etmek,
 2. Müşterilerimizin ödemelerini almak ve faturalandırmak,
 3. Müşterilerimizin ürün ve hizmetlerden faydalanmalarını sağlamak.

 

 • Şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütmek: Şirketimiz, ticari faaliyetlerini yürütmek amacıyla, müşterilerimizin kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir:

  1. Şirketimizin ürün ve hizmet portföyünü geliştirmek,
  2. Şirketimizin pazarlama ve reklam faaliyetlerini yürütmek,
  3. Şirketimizin müşteri ilişkileri yönetimi faaliyetlerini yürütmek.

 

 • Hukuki yükümlülüklerimize uymak: Şirketimiz, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, müşterilerimizin kişisel verilerini aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir:

  1. Şirketimizin vergi, sigorta, muhasebe gibi yükümlülüklerini yerine getirmek,
  2. Şirketimizin iş ortaklarıyla olan ilişkilerini yürütmek,
  3. Şirketimizin kamu kurumlarına olan yükümlülüklerini yerine getirmek.

Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçlarla işlenirken, KVKK ve diğer ilgili mevzuatın öngördüğü hukuki sebeplere dayanacaktır. Bu hukuki sebepler, aşağıdaki gibidir:

 1. Müşterilerimizin açık rızası: Şirketimiz, bazı durumlarda, kişisel verilerinizi açık rızanıza dayanarak işlemektedir. Örneğin, şirketimiz, müşterilerimizin ürün ve hizmetlerden faydalanabilmesi için, müşterilerimizin kişisel verilerini açık rızalarına dayanarak işlemektedir.

 2. Hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi: Şirketimiz, bazı durumlarda, kişisel verilerinizi hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işlemektedir. Örneğin, şirketimiz, vergi yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, müşterilerimizin kişisel verilerini işlemektedir.

 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gereklilik: Şirketimiz, bazı durumlarda, kişisel verilerinizi bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması amacıyla işlemektedir. Örneğin, şirketimiz, müşterilerimizin ürün ve hizmet siparişlerini almak ve teslim etmek amacıyla, müşterilerimizin kişisel verilerini işlemektedir.

 4. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması: Şirketimiz, bazı durumlarda, kişisel verilerinizi ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması amacıyla işlemektedir. Örneğin, şirketimiz, müşterilerimizin ürün ve hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak amacıyla, müşterilerimizin kişisel verilerini işlemektedir.

 

Kişisel Verilerin İlgili Kişilerle Paylaşımı:

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve ilgili mevzuat çerçevesinde, iş ortaklarımız, hizmet sağlayıcılarımız ve resmi mercilerle paylaşılabilecektir.

İş ortaklarımız: Şirketimiz, ürün ve hizmetlerini sunabilmek amacıyla, iş ortaklarıyla birlikte çalışmaktadır. Bu iş ortaklarımız, müşterilerimizin kişisel verilerini, kendilerine verilen iş kapsamında ve Şirketimizle olan sözleşmelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyebilecektir.

Hizmet sağlayıcılarımız: Şirketimiz, ürün ve hizmetlerini sunabilmek amacıyla, çeşitli hizmet sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Bu hizmet sağlayıcılarımız, müşterilerimizin kişisel verilerini, kendilerine verilen iş kapsamında ve Şirketimizle olan sözleşmelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyebilecektir.

Resmi merciler: Şirketimiz, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek veya haklarımızı korumak amacıyla, resmi mercilerle kişisel verilerinizi paylaşabilecektir.

 

Kişisel Verilerin Saklama Süreleri:

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarına uygun olarak belirlenen süre boyunca saklanacaktır. Saklama süreleri, ilgili mevzuata ve iş gerekliliklerine uygun olarak belirlenir.

 

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak sizlere tanınan haklar doğrultusunda, şu haklara sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 3. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 4. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 5. KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 6. Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi talebiniz halinde, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde, zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak veya kişisel verilerinizle ilgili başka bir konuda bilgi almak için yukarıdaki iletişim bilgilerimizi kullanabilirsiniz.

 

Güvenlik:

Kişisel verilerinizin güvenliği, bizim için önemlidir. Bu nedenle, gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel verilerinizin kaybını, kötüye kullanımını ve değiştirilmesini önlemek için çaba gösteriyoruz.

 

Değişiklikler ve Güncellemeler:

Bu Aydınlatma Metni üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, güncellenmiş metni www.icelisitme.com üzerinden erişebilirsiniz.

Bu Aydınlatma Metni, 01/06/2023 tarihinden itibaren geçerlidir.

Saygılarımızla,

İçel İşitme Cihazları ve Uygulama Merkezi

Sizi en kısa zamanda arayacağız!

Uzmanlarımız en geç 48 saat içinde sizinle iletişime geçecek.